PERSONALE

El-kontakten A/S

Bent Grøn Andersen: El-installatør – Medejer

Bent Grøn blev udlært elektriker i 1971 og færdiggjorde uddannelsen som El-installatør i 1975. Herefter overtog han firmaet. Herefter er El-forretningen i Møldrup blevet købt til.

Hugo Skov: Elektriker

Hugo blev ansat i 1977 og har således 40 års jubilæum i 2017.

Anders Norup: Elektriker

Anders blev udlært i 79 og fortsatte herefter som elektriker hos El-kontakten.

Kristian Myrthue: Elektriker – Lærling

Kristian blev ansat som lærling i 2014 og er færdigudlært i 2018.

Anette Dybdal: Bogholder

Lajka Feldager: Bogholder